алкоголь

Потребление алкоголя и гендерный градиент уровня суицидов в Европе

Категория
Автор
Ю. Е. Разводовский
DOI
10.32878
Аннотация
У більшості країн рівень самогубств серед чоловіків значно вищий, ніж у жінок, навіть якщо жінки намагаються частіше вдаватися до самогубства. Гендерний розрив у рівнях самогубств особливо високий у країнах Східної Європи. Цілі: Це дослідження має на меті перевірити гіпотезу про те, що національні відмінності в рівні споживання алкоголю пояснюють розбіжність між Сходом і Заходом у гендерному розриві у рівнях самогубств. Методи: Розраховано співвідношення суїцидів від чоловіків до жінок (середній показник за період з 2010 по 2014 рр. За п'ять років). Порівняння між гендерним розривом у самогубствах було зроблено між західними (n 21) та східними (n 24) європейськими країнами (t-test). Крім того, порівнювалися співвідношення самогубств між чоловіками та жінками та рівень споживання алкоголю на душу населення в країнах Західної та Східної Європи. Результати: Середній гендерний розрив у рівнях самогубств у країнах Західної та Східної Європи становив 3,8 ± 0,32 і 4,9 ± 0,35 відповідно, тоді як середній рівень споживання алкоголю на душу населення становив 1,8 ± 0,18 і 3,1 ± 0,35 відповідно. Результати кореляційного аналізу вказують на статистично значущий зв'язок між вживанням алкоголю на душу населення та гендерним розривом у смертності в Східній Європі (r = 0,58; p = 0,001). Результати також показують, що немає статистично значущого відношення між вживанням алкоголю на душу населення та гендерним розривом у смертності в Західній Європі (r = 0,37; p = 0,08). Висновки: Алкоголь, як видається, відіграє важливу роль у великому гендерному розриві в смертності від самогубств у цьому регіоні.